• http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?9115/713533.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?1131/379971.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?9333/337733.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7779/335917.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?9791/979311.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?5757/317913.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?3733/535393.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7117/775319.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7513/355599.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7731/393971.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7535/351533.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?5799/715799.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7351/997577.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?1119/197559.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7379/337719.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?1739/517511.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?5155/379575.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?1757/313395.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?3119/393119.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?3319/193377.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?9115/719193.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?9755/113973.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?5953/119731.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?3797/731799.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?1191/571737.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?1951/771395.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7731/517993.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?9731/575939.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7937/331373.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?3957/399753.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?9195/739335.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?9191/319737.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?5197/771575.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?1117/735377.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?5711/993993.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?9753/191535.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7195/919593.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?1735/317579.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?5555/995557.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?5319/111711.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7177/731379.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7731/797713.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?1511/133713.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?1375/179157.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7793/551979.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?3791/775997.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7913/935597.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7339/911337.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?5737/571333.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?3137/117957.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?1317/553373.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?9355/591315.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?5173/931995.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?1139/993577.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?3119/397753.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?9779/599191.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?3599/777177.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?3331/935397.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?7317/517557.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?9313/391159.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?1137/913793.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?9955/555313.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?7739/115171.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?7313/595599.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?3739/339913.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?9113/177151.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?3753/397533.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?5377/379791.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?3151/711113.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?5597/571195.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?5339/759311.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?5351/193713.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?9157/339597.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?1533/395535.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?3557/117151.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?1197/551993.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?9313/997117.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?3119/759735.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?9995/397355.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?7173/333719.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?6004/262262.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?4666/064024.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?1159/913993.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?9711/511511.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?3717/115571.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?5115/179339.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?3515/773591.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?5719/973599.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?9317/975511.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?3159/179393.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?1153/571751.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?5953/399739.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?1571/533535.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?3597/715133.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?5179/975539.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?5191/739133.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?7733/737313.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?5517/991395.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?7759/353551.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?1337/933551.html
 • 直播时她做了…增粉无数!淘宝直播怎么赚钱

  发布日期:2018-03-06 14:28 作者:淘宝刷流量平台阅读:

  新店没有流量怎么办,聚人气纯人工流量提升流量不降权平台 直播时她做了什么?一天增粉无数!淘宝直播怎么赚钱?
   
  当下各类直播平台让无数平民成为网红,2016年,淘宝网也耐不住寂寞,不能把直播这个聚人气的热门平台拱手让人,于是“淘宝直播”出现了。淘宝同时也产生了新的营销模式。

  我们把之前的电商模式称为“传统交易型”,当用户想要买一款连衣裙而在网页上搜索时,页面显示出的大量产品会让他们眼花缭乱,而通过对比销量与好评选择性价比最高的那款连衣裙就成为理所当然。这就使得一些无法通过参数体现优势的精致产品没了市场,如定制款水杯。
  然而,通过“淘宝直播”使更多的用户在看直播的过程中完成购买。这时的用户并不是在购物或逛街的心态场景下进行购买,而是在悠闲地直播时完成购买。
  淘宝直播不但可以攒人气,还可以增加店铺宝贝的流量,甚至完成销量。不少人在淘宝直播间里从0销量,到月入过万的,这个例子不胜枚举。
   
  在此,小编给淘宝直播主播几点建议:
  1,有亲和力,爱笑的人运气不会太差。
  2,会互动,会能调侃。刚上直播问候每一位进来的朋友,感谢大家每天来打卡,反复介绍一下自己,说一下粉丝关注自己的理由。
  3,开播试产品,但人还不多的时候,就准备好今天要试用的东西(如果是衣服就先穿好一套,护肤品,化妆品就穿好搭配的妆容衣服),一一介绍,开始化妆,凸显出妆前妆后的区别,但是千万不要丑,重点推荐面膜和口红。
  4,开始试衣服,试衣服过程中,安排忠粉三至五个,不停的做产品互动,皮肤为什么这么好,口红和腮红眼妆等等用的什么?
  5,聊天过程中拉近和粉丝距离,可以聊喜欢吃什么,自己哪里人,去过哪里游学,聊天过程不断展示主播拥有的技能。收获粉丝信任。
  6,语速要快,不断练习。卡壳的时候不断重复介绍自己的术语。
  7,尽可能回复每一条评论。直播间做真实的自己,时不时卖萌装傻都可以,但是不要作不要装,80%以上都是女性。时不时提醒一下粉丝点赞,嗨起来!
  8,化妆和穿搭时候时不时都需要秀一下美瞳、耳环、鞋子、项链、墨镜、打底等关联销售。
  9,每场直播不得少于4个小时。晚上要更久一些。建议一天两场。早上7:00-12
  :00,下午2:00到5:00,晚上7:00到11:00任选,新主播可以避开高峰时段,差异化竞争。
  10,直播控场一定要注意把控,分为两轮,第一轮把所有产品轮一遍,每个平均5分钟,不以自己的喜好去主推和定夺,不影响数据。第一轮结束,做红包和互动游戏,根据第一轮的成交数据和粉丝回馈来绝对第二轮的主推产品。这样主播佣金收入更高。
  11,哪怕去换衣服或者上卫生间,都要一直说话,不要停。刷存在感和好奇感。
  12,直播结束最后,不断感谢粉丝支持和点赞;回顾今天的主推款,要买可以看回放;强调自己的简介和关注,点击开播提醒等等。下播前抽个奖,形成习惯,这样每天同时在线时长会多。
  最后,一定要注意美感!主播的颜值,直播间的精致,每一个细节都要注意,不美的肯定没人看!

   淘宝直播怎么赚钱
   

  淘宝刷流量平台温馨提示,欢迎转载:【直播时她做了…增粉无数!淘宝直播怎么赚钱】 新店没流量怎么办?就找聚人气淘宝流量平台!
  转载请标明文章来源:http://www.58jurenqi.com/shoujitaobao/2018030667.html

  标签: 淘宝直播 淘宝 直播 赚钱 主播

  关于淘宝流量的其它文章推荐

  • 2019京东618活动提报要求有哪些? 2019-05-09 11:09:54 2019京东618活动提报要求有哪些?

   今年,京东商城的618大促活动为了吸引更多优质的商家和店铺报名参与,将整个活动的准入门槛进行了一些调整,想要成功报名活动就需要满足一些要求,那么具体有哪些要求呢?跟随 58聚人气...

   标签: 手机淘宝,

   详情
  • 2019年淘宝短视频发展趋势是什么? 2019-05-09 11:04:09 2019年淘宝短视频发展趋势是什么?

   随着短视频越来越受欢迎,淘宝也将其成为了淘宝发展的重要方向,因为在去年已经沉淀了大量的优质短视频的内容,虽然说短视频的带货能力跟直播相比还存在一定的差异,但是它却能够对...

   标签: 手机淘宝,

   详情
  • 寻找蓝海产品有哪些方法?秘诀是什么? 2019-05-09 10:55:54 寻找蓝海产品有哪些方法?秘诀是什么?

   首先 58聚人气 小编教大家先要去了解一下什么才是蓝海产品,这种就是指的还没有占据市场的商品,但是却拥有很好的潜力,但是很多人却不太清楚蓝海产品到底要通过什么样的方式去挖掘,...

   标签: 手机淘宝,

   详情

  只做有效果的产品,用心服务 163,806 家网店!

  点此免费注册